Politica de confidențialitate

Această aplicație colectează unele date cu caracter personal de la utilizatorii săi. Puteți modifica setările de confidențialitate așa cum doriți în orice moment.

Tipuri de date colectate

Printre tipurile de Date cu Caracter Personal pe care această Aplicație le colectează, de la sine sau prin intermediul unor terțe părți, se numără: nume, prenume, adresă de e-mail, nume de utilizator, diferite tipuri de date, cookie-uri și date de utilizare. Detalii complete cu privire la fiecare tip de date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea datelor. Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat atunci când se utilizează această aplicație. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de această aplicație sunt obligatorii, iar nefurnizarea acestor date poate face imposibilă furnizarea serviciilor acestei Aplicații. În cazurile în care această aplicație specifică faptul că unele Date nu sunt obligatorii, Utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste Date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului. Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la datele cu caracter personal care sunt obligatorii sunt bineveniți să contacteze Proprietarul. Orice utilizare a cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către această Aplicație sau de către proprietarii serviciilor terțe utilizate de această Aplicație servește scopului de a furniza Serviciul solicitat de Utilizator, pe lângă orice alte scopuri descrise în prezentul document și în Politica privind cookie-urile, dacă este disponibil. Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date cu caracter personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei Aplicații și confirmă că au consimțământul terțului de a furniza Datele Proprietarului.

Modul și locul de prelucrare a datelor

Metode de prelucrare

Proprietarul ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a Datelor. Prelucrarea datelor se realizează cu ajutorul computerelor și/sau al instrumentelor it activate, urmând proceduri organizaționale și moduri strict legate de scopurile indicate. În plus față de Proprietar, în unele cazuri, Datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestei Aplicații (administrare, vânzări, marketing, juridic, administrare de sistem) sau părți externe (cum ar fi furnizori terți de servicii tehnice, transportatori de corespondență, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) numiți, dacă este necesar, ca procesatori de date de către Proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată proprietarului în orice moment.

Temeiul juridic al prelucrării

Proprietarul poate prelucra Datele cu caracter personal referitoare la Utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele situații: Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: În conformitate cu unele legislații, Proprietarului i se poate permite să prelucrețeze Date cu caracter personal până când Utilizatorul se opune unei astfel de prelucrări ("opt-out"), fără a fi nevoie să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare dintre următoarele temeiuri juridice. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică ori de câte ori prelucrarea datelor cu caracter personal face obiectul legislației europene privind protecția datelor; furnizarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu Utilizatorul și/sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia; prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Proprietarul; prelucrarea este legată de o sarcină care este efectuată în interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit Proprietarul; prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Proprietar sau de o terță parte. În orice caz, Proprietarul va ajuta cu plăcere la clarificarea temeiului juridic specific care se aplică prelucrării și, în special, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.

Loc

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale Proprietarului și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în prelucrare. În funcție de locația Utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul Datelor Utilizatorului către o altă țară decât cea proprie. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare a acestor date transferate, Utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal. Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre temeiul juridic al transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, și despre măsurile de securitate luate de Proprietar pentru a-și proteja Datele. Dacă are loc un astfel de transfer, Utilizatorii pot afla mai multe verificând secțiunile relevante ale acestui document sau pot solicita proprietarului folosind informațiile furnizate în secțiunea de contact.

Timp de retenție

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate atât timp cât acest lucru este impus de scopul pentru care au fost colectate. Prin urmare: Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la executarea integrală a acestui contract. Datele cu caracter personal colectate în scopul intereselor legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul. Proprietarului i se poate permite să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atât timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități. După expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi puse în aplicare după expirarea perioadei de păstrare.

Scopurile prelucrării

Datele referitoare la Utilizator sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciile sale, precum și în următoarele scopuri: Gestionarea asistenței și a solicitărilor de contact, Contactarea Utilizatorului, Înregistrarea și autentificarea, Optimizarea și distribuirea traficului, Afișarea conținutului de pe platforme externe, Analytics și Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje. Utilizatorii pot găsi informații detaliate suplimentare despre astfel de scopuri de prelucrare și despre datele cu caracter personal specifice utilizate pentru fiecare scop în secțiunile respective ale acestui document.

Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Analytics

Serviciile conținute în această secțiune permit Proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și pot fi utilizate pentru a urmări comportamentul Utilizatorului.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google utilizează Datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestei Aplicații, pentru a pregăti rapoarte privind activitățile sale și pentru a le partaja cu alte servicii Google. Google poate utiliza Datele colectate pentru a contextualiza și personaliza anunțurile din propria rețea de publicitate. Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și date de utilizare. Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitateOpt Out.

Urmărirea conversiilor în reclame facebook (Facebook, Inc.)

Urmărirea conversiilor în Facebook Ads este un serviciu de analiză furnizat de Facebook, Inc. care conectează datele din rețeaua de publicitate Facebook cu acțiunile efectuate în această aplicație. Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și date de utilizare. Locul de procesare: Statele Unite ale Americii – Politica de confidențialitate.

Urmărirea conversiilor anunțurilor Twitter (TWTR)

Urmărirea conversiilor Twitter Ads este un serviciu de analiză furnizat de TWTR care conectează datele din rețeaua de publicitate Twitter cu acțiunile efectuate pe această aplicație. Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și date de utilizare. Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

Contactarea Utilizatorului

Formular de contact (această aplicație)

Prin completarea formularului de contact cu Datele sale, Utilizatorul autorizează această Aplicație să utilizeze aceste detalii pentru a răspunde solicitărilor de informații, ofertelor sau oricărui alt tip de solicitare, așa cum este indicat în antetul formularului. Date cu caracter personal colectate: adresa de e-mail, prenumele și prenumele.

Lista de corespondență sau buletinul informativ (această aplicație)

Prin înregistrarea pe lista de corespondență sau pentru newsletter, adresa de e-mail a Utilizatorului va fi adăugată pe lista de contacte a celor care pot primi mesaje de e-mail care conțin informații de natură comercială sau promoțională cu privire la această Aplicație. Adresa ta de e-mail poate fi, de asemenea, adăugată la această listă ca urmare a înscrierii la această aplicație sau după efectuarea unei achiziții. Date cu caracter personal colectate: adresa de e-mail.

Afișarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținutul găzduit pe platforme externe direct din paginile acestei aplicații și să interacționați cu acestea. Acest tip de serviciu poate colecta în continuare date de trafic web pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când Utilizatorii nu îl utilizează.

Google Maps widget (Google Inc.)

Google Maps este un serviciu de vizualizare a hărților furnizat de Google Inc. care permite acestei aplicații să încorporeze conținut de acest tip în paginile sale. Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și date de utilizare. Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

DoubleClick Digital Marketing (Google Inc)

Subiecții SEE și cetățenii UE sunt renunțați în mod implicit la anunțurile bazate pe interese de către DoubleClick Digital Marketing. DoubleClick Digital Marketing (DDM) este o platformă integrată de ad-tehnologie care permite agențiilor și agenților de publicitate să creeze, să gestioneze și să dezvolte mai eficient campanii de marketing digital cu impact ridicat. DDM integrează soluții de clasă mondială pentru a ajuta cumpărătorii să ruleze campanii holistice pe mai multe canale. Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

Media.net (Bing / Yahoo)

Subiecții SEE și cetățenii UE sunt renunțați în mod implicit la anunțurile bazate pe categorii de interese prin Media.net. Media.net este o platformă ad-tehnologică integrată care permite agențiilor și advertiserilor să creeze, să gestioneze și să dezvolte mai eficient campanii de marketing digital cu impact ridicat. Media.net integrează soluții de clasă mondială pentru a ajuta cumpărătorii să ruleze campanii holistice pe mai multe canale. Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

YouTube (Google Inc.)

YouTube este un serviciu de vizualizare a conținutului video furnizat de Google Inc. care permite acestei aplicații să încorporeze conținut de acest tip pe paginile sale. Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și date de utilizare.Locul prelucrării: SUA – Politica de confidențialitate.

Vimeo (Vimeo, LLC)

Vimeo este un serviciu de vizualizare a conținutului video furnizat de Vimeo, LLC care permite acestei aplicații să încorporeze conținut de acest tip pe paginile sale. Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și date de utilizare.Locul prelucrării: SUA – Politica de confidențialitate.

LibSyn widget (Liberated Syndication)

LibSyn este un serviciu de livrare de conținut audio furnizat de Liberated Syndication care permite acestei aplicații să încorporeze conținut de acest tip pe paginile sale. Date cu caracter personal colectate: Date de utilizare. Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

Gestionarea persoanelor de contact și trimiterea mesajelor

Acest tip de serviciu face posibilă gestionarea unei baze de date cu contacte de e-mail, contacte telefonice sau orice alte informații de contact pentru a comunica cu Utilizatorul. Aceste servicii pot colecta, de asemenea, date privind data și ora la care mesajul a fost vizualizat de utilizator, precum și momentul în care Utilizatorul a interacționat cu acesta, cum ar fi făcând clic pe linkurile incluse în mesaj.

MailChimp (Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp este un serviciu de gestionare a adreselor de e-mail și de trimitere a mesajelor furnizat de Rocket Science Group, LLC. Date cu caracter personal colectate: adresa de e-mail. Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

Gestionarea solicitărilor de asistență și de contact

Acest tip de serviciu permite acestei aplicații să gestioneze solicitările de asistență și de contact primite prin e-mail sau prin alte mijloace, cum ar fi formularul de contact. Datele cu caracter personal prelucrate depind de informațiile furnizate de Utilizator în mesaje și de mijloacele utilizate pentru comunicare (de exemplu, adresa de e-mail).

Înregistrare și autentificare

Prin înregistrare sau autentificare, Utilizatorii permit acestei Aplicații să le identifice și să le ofere acces la servicii dedicate. În funcție de ceea ce este descris mai jos, terții pot furniza servicii de înregistrare și autentificare. În acest caz, această Aplicație va putea accesa unele Date, stocate de aceste servicii terțe, în scopuri de înregistrare sau identificare.

Înregistrare directă (această cerere)

Utilizatorul se înregistrează completând formularul de înregistrare și furnizând datele cu caracter personal direct către această Aplicație. Date cu caracter personal colectate: adresa de e-mail, numele de utilizator și diferite tipuri de date.

Optimizarea și distribuția traficului

Acest tip de serviciu permite acestei aplicații să-și distribuie conținutul folosind servere situate în diferite țări și să optimizeze performanța acestora. Ce date cu caracter personal sunt prelucrate depinde de caracteristicile și modul în care aceste servicii sunt implementate. Funcția lor este de a filtra comunicațiile dintre această aplicație și browserul utilizatorului. Având în vedere distribuția pe scară largă a acestui sistem, este dificil să se determine locațiile în care sunt transferate conținutul care poate conține informații cu caracter personal utilizator.

CloudFront (Amazon Web Services)

Amazon CloudFront este o rețea de livrare de conținut oferită de Amazon Web Services. Rețelele de livrare a conținutului oferă o rețea distribuită la nivel global de servere proxy care memorează în cache conținut, cum ar fi videoclipuri web sau alte suporturi voluminoase, mai local pentru consumatori, îmbunătățind astfel viteza de acces pentru descărcarea conținutului. Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

CloudFlare (Cloudflare)

CloudFlare este un serviciu de optimizare și distribuție a traficului furnizat de CloudFlare Inc. Modul în care CloudFlare este integrat înseamnă că filtrează tot traficul prin această aplicație, adică comunicarea dintre această aplicație și browserul Utilizatorului, permițând în același timp colectarea datelor analitice din această aplicație. Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și diferite tipuri de date, astfel cum se specifică în politica de confidențialitate a serviciului. Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

Drepturile Utilizatorilor

Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi cu privire la datele lor prelucrate de proprietar. În special, Utilizatorii au dreptul de a face următoarele: Își retrag consimțământul în orice moment.Utilizatorii au dreptul de a-și retrage consimțământul în cazul în care și-au dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal. Să se opună prelucrării datelor lor.Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor dacă prelucrarea este efectuată pe un alt temei juridic decât consimțământul. Mai multe detalii sunt furnizate în secțiunea dedicată de mai jos. Accesați-le datele.Utilizatorii au dreptul de a afla dacă Datele sunt prelucrate de către Proprietar, de a obține divulgarea cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și de a obține o copie a Datelor care fac obiectul prelucrării. Verificați și solicitați rectificarea.Utilizatorii au dreptul de a verifica exactitatea Datelor lor și de a solicita actualizarea sau corectarea acestora. Restricționați prelucrarea datelor lor.Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să restricționeze prelucrarea Datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu va procesa datele lor în alt scop decât stocarea acestora. Să li se ștea șteapte sau să li se șteasă datele cu caracter personal în alt mod.Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să obțină ștergerea Datelor lor de la Proprietar. Să primească Datele lor și să le transfere unui alt operator.Utilizatorii au dreptul de a-și primi Datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, de a le transmite unui alt operator fără nicio piedică. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca Datele să fie prelucrate prin mijloace automatizate și ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract din care Utilizatorul face parte sau pe obligații precontractuale ale acestuia. Depuneți o plângere.Utilizatorii au dreptul de a introduce o cerere în fața autorității lor competente pentru protecția datelor.

Detalii despre dreptul de a vă opune prelucrării

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru un interes public, în exercitarea unei autorități oficiale cu care este învestit Proprietarul sau în scopul intereselor legitime urmărite de Proprietar, Utilizatorii se pot opune unei astfel de prelucrări prin furnizarea unui motiv legat de situația lor particulară pentru a justifica obiecția. Utilizatorii trebuie să știe că, cu toate acestea, în cazul în care datele lor cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune prelucrării respective în orice moment, fără a furniza nicio justificare. Pentru a afla dacă Proprietarul prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, Utilizatorii pot consulta secțiunile relevante ale acestui document.

Cum să vă exercitați aceste drepturi

Orice solicitare de exercitare a drepturilor utilizatorului poate fi direcționată către Proprietar prin datele de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de către Proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

Politica privind modulele cookie

Această aplicație utilizează cookie-uri. Pentru a afla mai multe și pentru o notificare detaliată privind modulele cookie, Utilizatorul poate consulta Politica privind cookie-urile.

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Acțiune în justiție

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către Proprietar în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție care decurg din utilizarea necorespunzătoare a acestei Aplicații sau a Serviciilor conexe. Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Proprietarului i se poate solicita să dezvăluie date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele cu caracter personal ale utilizatorului

În plus față de informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această aplicație poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale cu privire la anumite Servicii sau la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal la cerere.

Jurnale de sistem și întreținere

În scopuri de operare și întreținere, această Aplicație și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu această aplicație (jurnalele de sistem) utilizează alte date cu caracter personal (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Informații care nu sunt conținute în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate de la Proprietar în orice moment. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Cum sunt gestionate solicitările "Nu urmăriți"

Această aplicație nu acceptă solicitările "Nu urmăriți". Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile terțe pe care le utilizează onorează solicitările "Nu urmăriți", vă rugăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, prin notificarea Utilizatorilor săi pe această pagină și, eventual, în cadrul acestei Aplicații și / sau – în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și legal – prin trimiterea unei notificări către Utilizatori prin orice informații de contact disponibile Proprietarului. Este recomandat să verificați această pagină de multe ori, referindu-vă la data ultimei modificări enumerate în partea de jos. Dacă un Utilizator se opune oricăreia dintre modificările aduse Politicii, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea acestei Aplicații și poate solicita proprietarului să elimine Datele cu caracter personal. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, politica de confidențialitate actuală se aplică tuturor datelor cu caracter personal pe care proprietarul le are despre Utilizatori.

Definiții și referințe juridice

Date cu caracter personal (sau date)

Orice informație care, direct, indirect sau în legătură cu alte informații – inclusiv un număr personal de identificare – permite identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

Date de utilizare

Informații colectate automat prin intermediul acestei Aplicații (sau servicii terțe utilizate în această aplicație), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care utilizează această aplicație, adresele URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat reușit, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de Utilizator, diferitele detalii de timp per vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină din aplicație) și detaliile despre calea urmată în cadrul Aplicației, cu referire specială la secvența de pagini vizitate; și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și/sau mediul IT al Utilizatorului.

Utilizator

Persoana care utilizează această aplicație care, cu excepția cazului în care se specifică altfel, coincide cu persoana vizată.

Persoana vizată

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Persoana împuternicită de operator (sau autoritatea de supraveghere a datelor)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Operator de date (sau proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestei Aplicații. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestei aplicații.

Această aplicație

Mijloacele prin care datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt colectate și prelucrate.

Serviciu

Serviciul furnizat de această aplicație așa cum este descris în termenii relativi (dacă este disponibil) și pe acest site / aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate trimiterile făcute în cadrul acestui document la Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale la Uniunea Europeană și la Spațiul Economic European.

Modulele cookie

Seturi mici de date stocate în dispozitivul Utilizatorului.

Informații juridice

Această declarație de confidențialitate a fost elaborată pe baza prevederilor mai multor legislații, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor). Această politică de confidențialitate se referă exclusiv la această Aplicație, dacă nu se specifică altfel în acest document. Ultima actualizare: 25 mai 2019

Este timpul să reluăm controlul. Recuperarea ESTE posibilă și TU o meriți! ❤️